Aangevraagde vergunning Streefkerkstraat 58

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Streefkerkstraat 58, 3089PW, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (aanvraagdatum 06-02-2018, dossiernummer OMV.18.02.00097).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Advertenties

Bewonersbijeenkomst 7 februari 2018 o.a. betreffende een supermarkt

De gemeente heeft gesprekken gehad met 6 partijen, waarvan 1 grotere. De fase waarin deze partijen zich bevinden is verschillend. De een heeft alleen interesse getoond de ander is al met een kosten baten analyse aan de gang geweest.

De komende maanden zijn er verdere gesprekken met deze ondernemers en hopelijk blijft er 1 van deze partijen over om mee verder te gaan. Ook zal er een enquête met vragen verspreid gaan worden onder de bewoners en nieuwe bewoners.

Uit de rekensommetjes van de gemeente bleek dat het waarschijnlijk niet een normale ondernemingsvorm zou zijn en er gedacht zou moeten worden aan vrijwilligers die in de buurtsuper zouden helpen.

Verdere invulling van deze vorm liet de gemeente aan de ondernemer. Toch kwam er een aanvulling van een andere aanwezige partij dat we bij vrijwilligers ook kunnen denken aan een buursuper zoals in Heerle (super de buurt) kunnen denken, waarbij de vrijwilligers aandelen in de buurtsuper bezitten.

Als er geen ondernemer overblijft zal de gemeente verder niets kunnen doen om een supermarkt neer te zetten, omdat ze zelf geen ondernemingen exploiteren.

Ik hoop dat ik een goede samenvatting van de presentatie heb gegeven en aanvullingen of correcties hierop zijn altijd welkom als reactie hieronder.

Verleende vergunning Vestastraat 19E

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Vestastraat 19E, 3089RL, creëren van een woning op de bovenste verdieping van het poortgebouw (datum besluit 05-02-2017, dossiernummer OMV.17.11.00520)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

aangevraagde vergunning Dir de Gelderstraat 11

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Dir de Gelderstraat 11, 3089SJ, Verwijderen van draagmuur tussen woonkamer en garage. Vervangen van garagedeur door HR+++ klas met kunststof kozijnen.( aanvraagdatum 28-01-2018, dossiernummer OMV.18.01.00408).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende vergunning Bunschotenweg 134

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 134, 3089KC, in- en uitrit aanleggen of veranderen (datum besluit 25-01-2018, dossiernummer OMV.18.01.00181).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

aangevraagde vergunning Quarantaineweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Quarantaineweg 1 0001, 3089KP, Monument onderhouden. Te realiseren een houten uitkijkpost annex rustplaats van Larixhout voor bezoekers van de vm. Quarantaine- Inrichting bij Heijplaat ( aanvraagdatum 11-01-2018, dossiernummer OMV.18.01.00133).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde vergunning Bunschotenweg 13

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 134, 3089KC, aanleggen van een in-/uitrit met een schuifpoort (aanvraagdatum 15-01-2018, dossiernummer OMV.18.01.00181)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.