verleende vergunning RDM-kade 59

Gemeenteblad
Jaargang 2017
Nr. 215546
Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-kade 59, 3089JR, onderhoudswerkzaamheden en duurzaamheidsvoorzieningen uit te voeren “Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten” met voorschriften. (monumentnummer: C-377a). ( datum besluit 01-12-2017, dossiernummer OMV.17.09.00190).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Advertenties

Verleende vergunning project ‘Het Verborgen Geheim’ Heijplaat

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Corydastraat 21, 3089TA, bouwen van 24 woningen in bouwveld 5B van het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Heijplaat (datum besluit 10-11-2017, dossiernummer OMV.17.09.00316)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende vergunning Ophemertstraat 50

Gemeenteblad
Jaargang 2017
Nr. 198925
Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 50, 3089JE, vergroten van een opslaghal en vernieuwen van de gevels van de bestaande hal, zodat deze aansluit bij de uitbreiding (datum besluit 09-11-2017, dossiernummer OMV.17.07.00244)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Verleende vergunning Scheepsbouwweg 1

Gemeenteblad
Jaargang 2017
Nr. 192944
Gepubliceerd op 6 november 2017 09:00

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Scheepsbouwweg 1, 3089JW, aanpassen van een aantal hallen en kantoorruimten op de RDM campus, ten behoeve van de afdeling Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam. (datum besluit 01-11-2017, dossiernummer OMV.17.07.00222)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning Nabij Zaandijkstraat 7

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Zaandijkstraat 7 of kadastraal perceel CLS00-A-4601-G, 3089PZ, herbestemming Zaandijkstraat 5, gebouw leent zich er goed voor om in te wonen zonder aanpassingen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (aanvraagdatum 29-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00498).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Evenementenvergunning Harbourrun 2017 Onderwerp

Gemeenteblad

Jaargang 2017

Nr. 172040

Gepubliceerd op 4 oktober 2017 09:00

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 12 december 2016 een verzoek ontvangen van Sportvibes Untited B.V. om een evenement te mogen organiseren op de Heijplaat en het RDM-terrein.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 25 september 2017 besloten de vergunning te verlenen..

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor de periode van zondag 8 oktober 2017 van acht uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds. Het maximum aantal deelnemers dat aan de Harbourrun zal deelnemen is 8000 personen.

Het evenement zal worden gehouden op de Heijplaat, de Waalhaven en het RDM-terrein.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf woensdag 4 oktober 2017 tot zaterdag 7 oktober 2017 van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ’s avonds.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 8 oktober 2017 vanaf half zeven ‘s avonds uur tot elf uur ‘s avonds en maandag 9 oktober 2017 vanaf acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds..

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en handtekening;
  • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
  • de datum waarop u bezwaar maakt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

Verleende vergunning Corydastraat 21

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Corydastraat 21, 3089TA, bouwen van 24 woningen (Het Verborgen Geheim – bouwveld 5A). Een deel van de woningen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Hiervan bedraagt de goothoogte circa 5,8 meter, terwijl de bouwhoogte circa 10,7 meter is. Het andere deel bestaat uit drie volledige bouwlagen met een bouwhoogte van circa 8,9 meter. (datum besluit 29-09-2017, dossiernummer OMV.17.06.00506)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning Ophemertstraat 73

Gemeenteblad

Jaargang 2017

Nr. 170553

Gepubliceerd op 3 oktober 2017 09:00

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 73, 3089JD, nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen (aanvraagdatum 27-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00461).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.