Buurtvereniging Heijplaat bestaat vandaag 93 jaar

Heijplaat Online feliciteert Buurtvereniging Heijplaat met hun 93 jarig bestaan.

Advertenties

aangevraagde vergunning RDM-kade 59

Gemeenteblad

Jaargang 2017

Nr. 165124

Gepubliceerd op 22 september 2017 09:06

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

RDM-kade 59, 3089JR, betreft het RDM Innovationdock gebouwschil. Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen, Slopen en/of asbest verwijderen. ( aanvraagdatum 12-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00190).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Stand van zaken mbt Julianakerk

Een hoop is nog niet duidelijk, ook niet voor de eigenaren, maar ze kunnen zich voorstellen dat er redelijk wat vragen kunnen zijn vanuit de wijk. Schroom niet deze aan hen te stellen, of beter: kom gewoon langs in het jeugdgebouw, daar zitten ze nu te werken aan de toekomst!

De kraan die gisteren bij de Julianakerk was heeft de toren geschoord: dat wil zeggen dat de torenpunten zijn verstevigd voor de veiligheid en zodat er een zeil om gedaan kon worden zodat er geen extra schade ontstaat.

https://www.facebook.com/JuulvanRotterdam/

Gemeenteblad aangevraagde vergunning Heijplaatweg 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

nabij Heijplaatweg 15, 3089JC of kadastraal object CLS00 – A – 3626 – G, reclame plaatsen op diverse plaatsen op het RDM-terrein ( aanvraagdatum 07-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00124).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende vergunning RDM-kade 59

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-kade 59, 3089JR, het dak en de lichtstraten gedeeltelijk te voorzien van PV panelen. Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen( datum besluit 12-09-2017, dossiernummer OMV.17.06.00102).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning Ophemertstraat 42

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 42, 3089JE, veranderen en verplaatsen van de bestaande in-/uitritten in verband met de nieuwbouw van een bedrijfshal (aanvraagdatum 04-09-2017, dossiernummer OMV.17.09.00053)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Omgevingsvergunning Waalhaven W.Z. 60

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 25 april 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Barge Center Waalhaven B.V. voor de inrichting aan de Waalhaven W.Z. 60, 3089 KR Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van lege en volle containers (waaronder containers met gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen), het stuffen en strippen van containers met koopmansgoederen en het testen en repareren van reefers.

De aanvraag betreft het onderdeel Milieu, verandering en heeft betrekking op het begassen van containers in een speciaal hiervoor ingericht begassingsvak.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 op de volgende plaatsen inzien:


het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);


de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);


de Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);


de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:


belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;


de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;


belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer M.A.H. Desjardijn van de DCMR, telefoon: 010 – 246 84 67.

Rectificatie opheffing commissie der gevallenen

In het stukje over de opheffing stond dat de financiële afwikkeling niet jofel verliep. De zin doet vermoeden dat dit komt door Stichting de Huiskamer op Heijplaat. Dat is echter niet juist, zij hebben ons juist prima geholpen. Het duurde echter een aantal maanden dat alle nota’s door medewerkenden waren ingeleverd.

De commissie zoals die dit jaar zijn werk heeft gedaan is geen rechtspersoon, maar een particulier initiatief, waarvan de Huiskamer op aanwijzing van de Gemeente Rotterdam, hun medewerking hebben aangeboden.

Met een vriendelijke groet,

Goof van der Stoep

Opheffing Commissie der Gevallenen Heijplaat

Onderwerp: Opheffing Commissie der Gevallenen Heijplaat.

Bij de oprichting van de Wijkraad voor Heijplaat vond de eerste wijkraad het belangrijk dat de herdenking van de gevallenen ieder jaar op 4 mei moest plaatsvinden ook op Heijplaat.

Om dit te kunnen doen werd er vanuit de Wijkraad een commissie gevormd die werd aangevuld door een aantal burgerleden. Deze commissie organiseerde de herdenkingen in gebouw Courzand bij de gedenksteen ter nagedachtenis van Arie den Toom.

Courzand was tijdens de oorlog een belangrijke plek waar een grote groep verzetsstrijders in de kelder en de grote zaal bij elkaar kwamen om gevechtstrainingen uit te voeren. De groep behoorde tot het verzet van Zuid-Holland en bestond uit meer dan 350 leden.

In de jaren 70 kwam de Wijkwelzijnsgroep en namen er ook mensen vanuit deze groep zitting in de Commissie der gevallenen.

Na het opheffen van de Wijkraden en de Wijkwelzijnsgroepen, nam de Vereniging van Wijkbewoners de werkzaamheden over, met een groot deel van de zelfde mensen die de commissie vormden.

Met de nieuwe verordening op de bewonersorganisaties heeft de Vereniging van Huurders Heijplaat eind 2016 deze taak overgenomen. De Vereniging van Huurders Heijplaat heeft echter geen contractnummer bij de gemeente Rotterdam (dit contract nummer is nodig om subsidiegelden of onkosten te kunnen declareren bij de gemeente Rotterdam).

Op aanwijzing van de Gemeente Rotterdam is er in overleg met de “Huiskamer op Heijplaat” besloten om de aanvraag voor de vergoeding van de onkosten van de Dodenherdenking via hun te laten verlopen. Dat is dit jaar gebeurd, maar doordat alles niet jofel liep en de commissie ook geen rechtspersoon is, hebben de leden besloten om hun werkzaamheden te stoppen.

Wij vragen via deze weg of  een van de verenigingen of stichtingen op Heijplaat de Herdenking bij het monument, voort willen zetten, zij mogen op onze persoonlijke hulp rekenen.

Namens de leden van de Commissie der Gevallenen

Goof van der Stoep

Wil Mangelsdorf